Innovation

Et hav av muligheter for nordiske banker etter opphøret av P27-initiativet

For bankene i den nordiske regionen understreker P27-tilbakeslaget hvor utfordrende det er å koordinere betalingssystemer på tvers av landegrensene. Det representerer også en mulighet til å omfavne raskere betalingsløsninger, og endre på hvordan vi i Norden foretar betalinger mellom land. P27 er historie, men behovet for å samordne betalingsløsninger på tvers av landegrensene består. Det vil vi komme nærmere inn på i denne artikkelen.

Skrevet av: Rhys Jenkins, Senior Business Development Specialist, Visa.

Kort om P27 Nordic Payments Platform

I 2018 startet arbeidet med å utvikle P27 Nordic Payments Platform. I april 2023 ble initiativet trukket tilbake. P27-prosjektet var et samarbeid mellom store nordiske banker og deres viktigste teknologipartnere. Prosjektet hadde målsetning om å utvikle en enhetlig betalingsinfrastruktur som kunne tilby grensekryssende betalinger i sanntid, på tvers av de nordiske landene Sverige, Danmark og Finland. Prosjektet ble oppkalt etter de nordiske landenes 27 millioner innbyggere.

Målene for P27 var:

·       Å strømlinjeforme prosessene for betaling

·       Legge til rette for transaksjoner på tvers av landegrenser i sanntid

·       Heve fokus på sikkerhet og compliance

·       Å fremme innovasjon[1]

Det uttalte målet til P27 var å revolusjonere spillereglene for betaling i Norden.[2]

Når en dør lukkes, åpnes en annen

P27 var et ambisiøst prosjekt som til syvende og sist ikke klarte å leve opp til sine egne ambisjoner. Da de kunngjorde opphøret av prosjektet i april 2023, uttalte P27 at "nye krav og reguleringer" hadde utfordret driftsmodellen. [3]

Avviklingen av P27 har flere konsekvenser:

  • Visjonen om et enhetlig økosystem for betalinger på tvers av de nordiske landene er lagt på is.
  • Banker og andre finansielle institusjoner kan stå overfor utfordringer med å tilby raske og kostnadseffektive betalinger på tvers av landegrensene.
  • Det kan bli mer utfordrende for finansielle institusjoner å imøtekomme nye regler og forskrifter knyttet til compliance, særlig når det kommer til betalingstjenester og beskyttelse av data.

Bankene kan velge å vente på en etterfølger til P27, eller bygge sin egen løsning

P27 jobber fortsatt aktivt med å gjøre betalinger mer effektive i Norden. Det svenske clearingsystemet for massebetalinger, Bankgirot, jobbes aktivt med. Det ses også på løsninger for fremtidens innenlandsbetalinger i Sverige. Det er bankene i den nordiske regionen som må ta stilling til om de ønsker å vente på et nytt initiativ i P27s sted, eller aktivt søke nye løsninger, som de to alternativene nedenfor:

Alternativ en:
Bankene kan velge å vente på en potensiell erstatning for P27, og gå videre med ambisjonen om å opprette en ny enhetlig infrastruktur for betaling på tvers av grenser. Med tanke på hvor komplekst det er å sette opp et slikt initiativ, er det sannsynlig at en direkte erstatning kan ta lang tid å realisere.

Alternativ to:
Bankene kan velge å samarbeide med eksisterende institusjoner, for å bygge skreddersydde løsninger tilpasset sine behov. Dette kan gi de nordiske bankene og finansinstitusjonene større kontroll over egne operasjoner og tjenesteområder, og bidra til å realisere umiddelbare strategiske fordeler.

I en finansverden hvor teknologiske fremskritt, lover og regulatoriske rammeverk utvikler seg raskt, kan dette være viktig. For å oppnå dette, kan bankene inngå samarbeid med fintech-selskaper som er interessert i å tilby løsninger for lag 2-tjenester. Eksempler på dette kan være betalinger på tvers av grenser.

Bankene får valgmuligheter i kjølvannet av P27-opphøret

De bankene som velger alternativ 2, får muligheten til å omfavne alternative løsninger som ikke eksisterte da P27 først ble dannet i 2018. Løsningene kan bidra til å skape lignende resultater:

Globale betalingsprotokoller: SWIFT GPI og andre internasjonale betalingsprotokoller kan bli stadig viktigere for bankene i den nordiske regionen. Disse tilbyr universelle standarder for raske, transparente og sporbare betalinger på tvers av landegrensene.

Samarbeid med fintech-selskaper: Det å samarbeide med fintech-selskaper kan bidra til å utvikle og tilgjengeliggjøre innovative løsninger for betalinger på tvers av landegrensene. Etablerte fintech-selskaper som Currencycloud har allerede gjort betalinger på tvers av land både raskere og mer effektive globalt. Banker kan også vurdere å investere i, eller tilrettelegge og støtte fintech-startuper for å utvikle egne løsninger in-house.

Smidige fintech-selskaper kan sitte på nøkkelen til å skape endring i bransjen. Ved å introdusere nye løsninger og konkurranse på markedet, samtidig som de samarbeider med etablerte banker og finansielle institusjoner, bidrar de med innovasjonen som trengs.

Sammen med etablerte fintech-selskaper, kan store aktører innen betalingsløsninger som Visa fylle tomrommet etter P27. På denne måten kan de bidra til å etablere nettverk som tilrettelegger for sikre og effektive betalinger på tvers av landegrensene.

Flere tjenester

Fintech-selskapene og betalingsløsningsaktørene skaper nå et nytt spillerom for bankene, hvor de kan arbeide mot visjonen bak P27. På denne måten kan aktørene utvikle seg på en fleksibelt og proaktivt, og åpne dørene for en ny rekke produkter og tjenester relatert til pengeflyt. Bankene kan velge å samarbeide om prosjekter i mindre skala som er lettere å tilpasse lokale forhold enn P27. Ved å ta i bruk en land-for-land-tilnærming sikrer man også at både lokale og internasjonale regler og lovkrav lettere overholdes.

Men, hva med compliance?

P27 oppga det komplekse regulatoriske landskapet som en av årsakene til at initiativet ikke kunne gjennomføres. Det er forståelig og naturlig at bankene kan ha bekymringer rundt egen evne til å fortsette å handle i samsvar med de regulatoriske kravene som gjelder for hvert individuelle land.

En god nyhet er at bankene som velger å samarbeide med fintech-selskaper, kan samarbeide med en rekke leverandører for å redusere risikoen for compliancebrudd. Gjennom slike partnerskap kan bankene dra nytte av fintech-aktørenes etablerte compliance-prosesser og -prosedyrer, som kreves for å opprettholde alle aspekter av forskrifter på tvers av grensene.

Ambisjonene finnes fortsatt, nå handler det om å få det til å fungere

Den nordiske banksektorens ambisjoner om en enhetlig betalingsinfrastruktur er fortsatt til stede. For å komme dit, kan et skifte i retning av nye teknologier og strategiske samarbeid være nødvendig. Et slikt skifte kan omfavne alt fra globale betalingsprotokoller, til å inngå partnerskap med fintech-selskaper.

Pågående initiativer for sanntidsbetalinger inkluderer:

  • Finland muliggjør bruken av SEPA CT
  • Danske og svenske sentralbanker kobler seg til Target Instant Payments Settlement (TIPS/T2), som gjør sanntidsbetalinger tilgjengelig i kroner

Visa jobber for tiden med flere tilleggstjenester for betalingsinitiering, regningsframlegg og forebygging av svindel for Norden. Dette er en betalingsagnostisk tilnærming som legger til rette for at nordiske banker kan fortsette å drive bankvirksomhet på måten de selv ønsker, og i samsvar med lokale standarder og regler.

Linus Olofsson, Head of Business Development for Norden og Baltikum i Visa, bemerker:

"Visa har bygget en strategi for nettverk av nettverk på tvers av kloden, som hjelper bedrifter med å betale og få betalt uansett hvor de er. Kunne det være mulig å bygge et nytt nettverk på toppen av et eksisterende nettverk for å tilpasse tjenesteområdet til de lokale behovene over hele Norden, og legge til nye egenskaper som vil levere verdi for både banker, forbrukere og bedrifter? Dette er et interessant og spennende område for oss å utforske etter P27."

P27 identifiserte de riktige områdene initiativet kunne transformere i Norden. Alle disse transformasjonene må fortsatt gjennomføres. Heldigvis har regionens banker nå et reelt valg mellom det å vente på en annen løsning, eller å se på utvalget av partnerskap og alternativer som kan hjelpe dem å nå P27s uttalte målsetning.

Ønsker du mer informasjon om hvordan Visa Cross Border Solutions kan hjelpe din bank å utnytte denne muligheten best mulig, ta kontakt med Rhys Jenkins, Senior Business Development Specialist hos Visa, som gjerne tar en prat.

Kilder:

1. P27 Nordic Payments Website

/ https://nordicpayments.eu/

2. P27 Nordic Payments Website

/ https://nordicpayments.eu/

3. P27 Nordic Payments Announcement https://news.cision.com/p27-nordic-payments-platform/r/p27-has-withdrawn-its-clearing-license-application,c3750183

Ansvarsfraskrivelse

"Når det gjelder casestudier, sammenligninger, statistikk, forskning og anbefalinger, blir disse levert 'som de er,' og er kun ment for informasjonsformål. De bør ikke brukes som grunnlag for operasjonelle, markedsføringsmessige, juridiske, tekniske, skattemessige, økonomiske eller andre råd. Visa Inc. gir verken noen garantier eller representasjoner med hensyn til fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen i dette dokumentet, og påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser som kan oppstå som følge av å stole på slik informasjon. Informasjonen som oppgis her, er ikke ment som investerings- eller juridisk rådgivning, og leserne oppfordres til å søke råd fra en kompetent profesjonell der slike råd er påkrevd."

Tag: Financial Literacy Tag: Payment technology