Security

Det er alles rett til å velge

Forbrukere må selv kunne velge betalingsordning.

Contactless payment

I juni 2016 ble Interchange Fee Regulation (IFR) iverksatt i Europa. IFR har som mål å gi rettferdige og like konkurransevilkår i betalingsbransjen. Et viktig ledd i reguleringen gir forbrukere og brukersteder muligheten til selv å velge betalingsleverandør dersom det betales med et kort med to merker. Et eksempel på et slikt kort er et kombinert Visa og BankAxept kort, noe de aller fleste debetkort i Norge er i dag. 

IFR gir butikkene rett til å "styre" forbrukere mot en foretrukket betalingsordning, og de har også rett til å foreta et prioritert valg av en bestemt ordning på salgsstedet. Men de må samtidig la forbrukere kunne overstyre denne preferansen. Dersom forbrukere ikke får dette valget kan de miste tilgangen til sikkerhetsfordeler, forbrukerbeskyttelse og kundeopplevelser som tilbys av ulike betalingsordninger. 

Prisen butikkene betaler for å motta internasjonale kort, blir til syvende og sist fastsatt av deres kortinnløser, og består av tre elementer:

  • Formidlingsgebyr – gebyr som tilfaller kortutsteder (ofte referert til som ’interchange’)
  • Nettverksavgift – gebyr som tilfaller kortnettverket (eksempelvis Visa)
  • Innløsningsgebyr /påslag – gebyr som tilfaller butikkens kortinnløser

Formidlingsgebyret er fast, og underlagt EØS-regulering. Visa tjener ingenting på formidlingsgebyr.

Nettverksavgiften utgjør en svært liten del av den totale kostnaden.

  • Med utgangspunk i en gjennomsnittlig transaksjonsverdi for et fysisk kortkjøp i Norge, utgjør avgiftenbutikken betaler til Visa rundt 0,04% av transaksjonsverdien.

Ifølge en uavhengig undersøkelse gjennomført av IPSOS for Visa i Norge viser at forbrukere (81%) ønsker selv å velge betalingsordning[1]. Undersøkelsen viser også at en betydelig andel av terminaler og netthandelsløsninger fortsatt ikke tilbyr dette valget, og hvor denne valgmuligheten ofte ikke er klar eller tilgjengelig for forbrukerne.  

– Det er bekymringsfullt at forbrukere ikke kan bestemme selv, med tanke på at ulike betalingsordninger tilbyr ulike funksjoner og beskyttelser. Den beste måten å skape en transparent og effektiv løsning er å la forbrukere velge sin foretrukne betalingsløsning for hver transaksjon, enten det er i fysiske betalingsterminaler eller når de handler på nett, sier Bente Iren Josefsen, Country Manager i Visa for Norge, Danmark og Island.  

For å sikre at forbrukernes rettigheter opprettholdes, og de kan ta den beste avgjørelsen for sine egne transaksjoner, samarbeider Visa med myndigheter, kortinnløsere, betalingsleverandører og brukersteder for å fremme overholdelse av IFR. Når man betaler med fysiske kort i butikk bør valgmuligheter automatisk tilbys i terminalen – uten at forbruker trenger å trykke på en knapp. Ikke alle ordninger er aktivert for digitale lommebøker ennå. Men dette vil være aktuelt i fremtiden og bør implementeres fra starten når begge sider av kortene blir aktivert. På denne måten kan forbrukere enkelt velge hvilket kort de skal betale med, akkurat som de kan for alle andre individuelt merkede kort. 

I noen tilfeller kan ikke fysiske terminaler tilby valgmuligheter med mindre det er satt inn et kort, noe som vil forhindre valg for forbrukere som betaler med mobilen eller andre former for kontaktløs betaling. Dette betyr at teknologien setter begrensninger for å tilby valg ved kontaktløs betaling, noe som risikerer å sette forbrukere i en betydelig ulempe. Dette problemet vil sannsynligvis forverres ettersom flere forbrukere drar nytte av mobilbetalinger.  

Resultater fra 2022-undersøkelsen som Visa gjennomførte viser at forbrukere kan velge selv er teknisk tilgjengelig i 81 % av tilfellene – og kun godt synlig i bare 14 %. At det ikke er godt synlig betyr ingen form for kommunikasjon eller instruksjoner til forbrukeren om hvordan de skal ta et valg. En vanlig metode er at forbrukeren må trykke på den "gule knappen" for å gjøre et valg. Denne knappen kan være lite intuitivt da den vanligvis betyr "slett" eller "avbryt". Det er også viktig med valgfrihet når man handler på nett ved hjelp av digitale lommebøker.  

– Å tilby funksjonalitet for at forbrukere skal kunne velge betalingsordning innenfor digitale lommebøker kan gi effektive, klare og friksjonsfrie valg som ikke er tilgjengelig med kortet til fordel for forbrukerne. Like konkurransevilkår for betalingsleverandører er avgjørende for at vi skal kunne fortsette å tilby best mulige løsninger for forbrukere, avslutter Josefsen.

[1] 49 % av forbrukerne mener det er viktig å kunne velge betalingsmerke, og dette øker til 64 % blant forbrukere som er klar over retten til å velge - IPSOS research, september 2021

Tag: Payment technology Tag: Mobile payments Tag: Payment Security Tag: Financial Literacy