Beskytt bedriften din

Lær det grunnleggende. Selv om de fleste salgstransaksjoner behandles, bokføres og betales uten problemer, har Visa en effektiv rutine for å løse tvister.

Beskytt bedriften din med rett informasjonen

Tvister handler om tilbakeføring av verdien (helt eller delvis) av en transaksjon fra kortutsteder til innløser, og vanligvis, fra innløser banken til forhandler. Tvister kan være dyre for forhandlere – du kan både miste transaksjonsbeløpet, samt tilhørende handelsvarer, og det kan påløpe interne håndteringskostnader.


Håndtering av en tvist

Gi rask og nøyaktig informasjon

Trinn 1: En kortinnehaver bestrider en transaksjon

En kortinnehaver kontakter kortutstederen for å stille spørsmål ved en belastning på fakturaen.

Trinn 2: Finn transaksjonskvitteringen

Innløseren kontakter deg for en nøyaktig kopi av dokumentasjonen for transaksjonen.

Trinn 3: Send en kopi til innløseren

Send snarest en nøyaktig, leselig kopi på faks eller e-post for å holde prosessen i gang.

Unngå tvister

Her er et par tips.

Ønsker du å få vite mer?

Hvis du vil ha mer informasjon om tvistereglene eller -praksis, kan du kontakte innløseren/behandleren.