Visa Commercial Pay. Et utvalg av virtuelle betalingsløsninger for bedrift til bedrift

Få enda bedre kontantstrøm og gjør slutt på utdaterte manuelle prosesser med Visa Commercial Pay. Tjenesten fungerer til mange slags tilfeller av bruk i bedrifter, fra betalinger til leverandør til forretningsreiser og mobile betalingsalternativer. Det gir en løsning som forenkler hvordan bedrifter administrerer betalinger.

Visa Commercial Pay har et brukervennlig grensesnitt, og det hjelper bedrifter med å strømlinjeforme driften, automatisere avstemming og kommunisere informasjon om betaling med virtuelt kort, på en sentral og sikker plattform.


For leverandørbetalinger for bedrift til bedrift

Opplev at skyldige beløp betales mer effektivt og gjør anskaffelsesprosessen bedre med Visa Commercial Pay.

Administrer betalinger på virtuelle kort via en integrert plattform som gir automatisering og digitalisering av prosesser for innkjøp og økonomistyring.

Slik er Visa Commercial Pay til hjelp for leverandørenes betalinger for bedrift til bedrift

Automatisert data-matching

Gjør avstemming av betalinger enda raskere.

Utvid DPO (antall dager før betalingsfristen forfaller)

Forbedre din posisjon for kontantstrøm med DPO.

Få ned antall dager før betaling er mottatt (DSO)

Få bedre relasjoner ved å betale leverandørene raskere.

Sikre at kortbruken er i samsvar med regelverket

Sørg for samsvar med grenser for betaling på stedet for kjøp.

Synlighet for betalingsdata

Visa Commercial Pay tilbyr deg én plattform for bedre synlighet av betalingsdata.

Automatiser prosesser

Reduser kostnadene og tidsbruken ved betalingsbehandling ved å automatisere og digitalisere manuelle prosesser.

Få fart på den digitale transformasjonen av B2B-betalinger til leverandører.

Kontakt utstederen for å lære mer om hvordan Visa Commercial Pay gjør ordningen for handelskort enda bedre.