Visa B2B Connect – Globale betalinger gjennom en enkel tilkobling

Visa B2B Connects multilaterale nettverk leverer bedrift til bedrift (B2B) betalinger på tvers av landegrenser som er forutsigbare, sikre og kostnadseffektive for finansinstitusjoner og deres bedriftsklienter.


Hvordan Visa B2B Connect fungerer

Diagram uses icons in Visa gold and blue colors to illustrate a more efficient cross-border payment transaction. See image description.

Diagram bruker ikoner i Visa-fargene gull og blått for å illustrere en mer effektiv betalingstransaksjon på tvers av grenser.

Grafikken viser en effektivisert transaksjon av hvordan Virksomhet A ville sende en betaling til Virksomhet B. Transaksjonen begynner med Virksomhet A på venstre side, passerer gjennom deres bank, Bank A, plassert umiddelbart til høyre, og deretter gjennom Visa B2B Connect-nettverket til Virksomhet Bs bank, Bank B til høyre, og endelig til Virksomhet B:

Virksomhet A er representert med et ikon av en bedriftsbygning. Virksomhet A kobler til ikonet til Bank A umiddelbat til høyre med en pil, som indikerer betalingsflyten. Bank A-ikon er plassert langs den borteste venstre kanten av en sirkel som representerer rekkevidden til Visa B2B Connect-nettverket. Inne i denne sirkelen er det et symbol for Visa B2B Connect. På borteste høyre side av sirkelen, er det et ikon for Bank B, som indikerer at både Bank A og Bank B er deler av Visa B2B Connect-nettverket. Transaksjonen fra Bank A til Bank B flyter gjennom Visa B2B Connect-nettverket. Bank B kobler deretter direkte til Virksomhet B på sin umiddelbare høyre side med en ny pil, som indikerer hvordan betalingen til slutt vil nå Virksomhet B, representert med et ikon av en bedriftsbygning, etter å ha reist direkte mellom de to bankene over Visa B2B Connect-nettverket.

Låsesymboler, plassert til høyre for Virksomhet A og til venstre for Vikrsomhet B, indikerer at Visa B2B Connect-nettverket er sikkert, ved at dets digitale identitetsfunksjon tokeniserer Virksomhet A og Virksomhet Bs sensitive informasjon.

Bli tilkoblet

For å lære mer om Visa B2B Connect og hvordan det kan være fordelaktig for din finansinstitusjon og dine bedriftsklienter, kontakt én av våre kontoansvarlige.