Viktig informasjon: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia og Sveits