Tjenestevilkår for Visa Solution

VIKTIG: LES NØYE GJENNOM FØLGENDE TJENESTEVILKÅR («VILKÅR») for VISA SOLUTION. DU HAR BEKREFTET AT DU FORSTÅR OG GODTAR ALLE DISSE VILKÅRENE HVIS DU HAR REGISTRERT DEG I VISA SOLUTION ELLER AKTIVERT ET KORT FOR VISA SOLUTION. DISSE VILKÅRENE ERSTATTER ALLE TIDLIGERE VILKÅR MED HENSYN TIL VISA SOLUTION.

For registreringer på Visa Solution etter 1. juli 2024 gjelder følgende avsnitt.

Visa Solution gjelder med forbehold om at kortinnehaver er kvalifisert. Du forstår at det ikke er sikkert at du er kvalifisert for Visa Solution på steder hvor utsteder leverer Click to Pay. Visa samordner gjerne med utsteder (utsteder deler blant annet informasjon du oppga for å registrere deg på Visa Solution) for å sikre sømløse tjenester som passer for deg. Hvis du ikke kvalifiserer for Visa Solution, forstår du at du, selv om du bekrefter disse vilkår, ikke inngår en avtale med Visa og at de øvrige vilkår ikke gjelder. Begrep med store bokstaver er definert i disse vilkår.

  1. Visa Solution

  Visa Solution driftes av Visa U.S.A Inc. («Visa»). Kontaktinformasjon for Visa finner du under Kontakt oss i punkt L nedenfor.

  Når begrepet «Visa Solution» brukes i disse vilkår, betyr det alt det følgende: Alle funksjoner, praktisk bruk og tjenester fra Visa Click to Pay og/eller Visa Checkout, tilgjengelig nå eller føyd til i fremtiden, under varemerkene Visa Click to Pay, Visa Checkout eller et annet navn, og tilgjengelig via Visa Solutions nettside eller drift via et domene eller et underdomene («nettside») eller gjennom en app eller funksjonalitet fra en utstedende bank eller betalingsinstitusjon, forhandler eller en annen tredjepart (kollektivt kalt «tjenester»); logoer, design, tekst, bilder, videoer, grafikk, programvare og annet innhold og materialer fra Visa eller dets lisensgivere tilgjengelig gjennom Visa Solution, og utvalget og arrangementet av disse (kollektivt kalt «innhold»); samt Visas tilknyttet maskinvare, programvare og nettverk som gjør Visa Solution tilgjengelig for deg (kollektivt kalt «systemet for Visa Solution»).

  Visa Solution gir deg (i) muligheten til å lagre betalingskonto- og annen relatert informasjon, for eksempel e-postadresse, mobilnummer og faktura- og postadresse («kortdetaljer») for Visa kreditt- debet- og forhåndsbetalte kort med mulighet til å etterfylles og andre kort eller betalingsmetoder som Visa har bestemt er kvalifisert til å brukes med Visa Solution («kvalifiserte kort»); og (ii) muligheten til å bruke Visa Solution til å dele kortinformasjon fra deg med forhandlere, eller andre tredjeparter, som viser Click to Pay-ikonet ‍ der Visa aksepteres eller som viser Visa Checkout-merket, for at de skal få behandlet en overføring. Visa kan automatisk oppdatere visse kortdetaljer, for eksempel kortnummer og utløpsdato, oppgitt av finansinstitusjonen eller annen enhet som utstedte kvalifiserte kort («utsteder»).

  Utsteder kan oppgi videre informasjon om kvalifiserte kort, for eksempel tilgjengelighet av poeng (fordeler), muligheter for avbetaling og andre fordeler for ethvert kvalifisert kort. I så fall presenterer vi informasjonen som den er på Visa Solution til deg fra utsteder av kvalifiserte kort. Har du spørsmål om informasjonen, kontakter du utsteder.  Visa behandler informasjonen om deg i aktuelle tilfeller for å avgjøre om du er kvalifisert for disse valg eller fordeler, og for å vise deg disse.

  Når du bruker Visa Solution, overfører vi kortinformasjon fra deg til forhandler, eller en annen aktuell tredjepart for at de skal få behandle overføringen. Visa genererer gjerne et tall som erstatter nummeret til kvalifisert betalingskonto fra Visa (et token). Det skal brukes for å sikre kvalifiserte kort. Du godtar at forhandler eller annen aktuell tredjepart formidler informasjon om overføringen til det aktuelle nettverket for kvalifiserte kort og at overføringen betales av valgte kvalifiserte kort.

  Du bekrefter at lagret eller oppgitt kontoinformasjon på Visa Solution, er oppgitt av deg eller, i visse jurisdiksjoner, på vegne av deg eller utsteder eller en forhandler eller tredjepart, og at den inneholder opplysninger om privatøkonomi. Du får bare bruke kvalifiserte kort for Visa Solution hvis utsteder anser deg som kortets innehaver eller autorisert bruker og navnet ditt vises på det kvalifiserte kortet. Du bekrefter og sier deg enig i at du er ansvarlig for at kontoinformasjon og annen informasjon du lagrer i Visa Solution eller oppgir gjennom bruk av Visa Solution er komplett og nøyaktig. Du må kun bruke gyldige e-postadresser og telefonnumre som eies eller kontrolleres av deg. Selv om Visa gjerne utfører visse sikkerhetskontroller av kortopplysningene for Visa-kort, er ikke Visa ansvarlig for nøyaktigheten av kortopplysningene eller annen informasjon du oppgir, for eksempel om kortopplysningene er aktuelle og oppdaterte.

  Visa Solution er ikke en bank eller en betalingskonto og tilbyr ingen kreditt til deg eller en forhandler. Enhver overføring du gjør med Visa Solution vises i kontoen til det kvalifiserte kortet du bruker til overføring. Betaling av denne kontoen er kun en sak mellom deg og utstederen av det kvalifiserte kortet.

  2. Viktig varsel om dine transaksjoner

  SELV OM VISA SOLUTION FORENKLER TRANSAKSJONEN, ER IKKE VISA EN DEL AV TRANSAKSJONEN. BETALINGEN TIL ELLER FRA EN FORHANDLER NÅR DU BRUKER VISA SOLUTION, INKLUDERT INNKJØP ELLER RETUR AV VARER ELLER TJENESTER, ER KUN MELLOM DEG OG FORHANDLEREN.

  HVIS DU BER OM EN REFUSJON ELLER REVERSERING AV EN TRANSAKSJON SOM BLE FULLFØRT VED BRUK AV VISA SOLUTION, MÅ DU KONTAKTE DEN AKTUELLE FORHANDLEREN OG/ELLER UTSTEDER AV DET KVALIFISERTE KORTET DU BRUKTE TIL TRANSAKSJONEN. MERK AT VISA IKKE ER EN DEL AV TRANSAKSJONEN. DERMED KAN IKKE VISA LØSE SLIKE EVENTUELLE PROBLEMSTILLINGER SOM DUKKER OPP I TRANSAKSJONEN.

  HVIS DU OG EN FORHANDLER HAR EN TVIST OM EN TRANSAKSJON SOM ER GJORT I FORBINDELSE MED VISA SOLUTION, ER DU SELV ANSVARLIG FOR Å LØSE TVISTEN DIREKTE MED FORHANDLEREN ELLER VIA KORTETS UTSTEDER. PÅ BAKGRUNN AV HVORDAN VISA SOLUTION FUNGERER, ER IKKE VISA EN DEL AV OVERFØRINGEN.

  3. Tjenestevilkår

  Det kan være at Visa Solution ikke er tilgjengelig for alle kvalifiserte kort. Videre kan Visa, etter eget skjønn, fjerne kvalifiserte kort fra Visa Solution eller forhindre at kvalifiserte kort blir aktivert for Visa Solution, og Visa kan også når som helst revidere kvalifikasjonen til spesifikke eller generelle kreditt-, debetkort og forhåndsbetalte kort med mulighet til å etterfylles og andre kort eller betalingsmetoder som utgjør kvalifiserte kort.

  4. Kvalifisering

  Visa Solution er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som:

  1. er bosatt i én av følgende jurisdiksjoner: Andorra, Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Brasil, Canada, Kanaløyene, Chile, Kina (fastland og Hongkong), Colombia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Den dominikanske republikk, Færøyene, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Hellas, Grønland, Ungarn, India, Irland, Isle of Man, Italia, Kuwait, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Qatar, Romania, San Marino, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Ukraina, De forente arabiske emiratene, Storbritannia, USA (inkludert territorier) eller Vatikanstaten, når hver jurisdiksjon blir gjort tilgjengelig (de «kvalifiserte jurisdiksjonene»);
  2. er myndige i jurisdiksjonen, provinsen eller territoriet der de bor;
  3. er i stand til å få tilgang til Internett på en datamaskin eller annen enhet; og
  4. er kortinnehaver eller autorisert bruker av ett eller flere kvalifiserte kort, og kvalifiserte kontoer ikke er misligholdt.

  Adgang til Visa Solution fra ethvert sted der det er ulovlig eller ellers begrenset til forbudt. Hvis jurisdiksjonen for bosted endres for deg, må du straks melde deg av fra Visa Solution og registrere deg på nytt med den nye jurisdiksjonen for bosted hvis dette er en kvalifisert jurisdiksjon. Hvis din nye lokasjon ikke er en kvalifisert jurisdiksjon, kan du registrere deg på nytt når Visa Solution blir tilgjengelig på din nye lokasjon.

  5. Registrering og sikkerhet

  Hvis du velger å registrere deg eller aktivere et kvalifisert kort for Visa Solution, samtykker du i å gi oss sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv og oppdatere oss hvis informasjonen endres. I den grad det er tillatt ifølge gjeldende lov, bekrefter du og sier deg enig i at Visa ikke har noe ansvar i forbindelse med eller som følge av at du ikke opprettholder korrekt informasjon hos Visa, herunder at du ikke mottar viktig informasjon og oppdateringer om Visa Solution. Hvis Visa har rimelig grunn til å mistenke at opplysninger du har gitt oss, er usanne, unøyaktige eller ufullstendige, kan Visa suspendere eller opphøre registrering for eller bruk av Visa Solution og nekte deg all nåværende eller fremtidig bruk av Visa Solution (eller deler av den).

  Som en del av registreringen, er det påkrevd at du lager et brukernavn og i enkelte markeder kan det være påkrevd at du lager et passord. Disse opplysninger brukes til å verifisere deg når du bruker Visa Solution. Hvis du må lage et passord, bør du for sikkerhets skyld velge et passord som er unikt for Visa Solution, og huske brukernavnet og passordet utenat og ikke oppbevare notater om passordet på eller med en private datamaskin, nettbrett, mobilenhet eller en annen enhet du bruker for adgang til Visa Solution. Du har ansvar for å sikre konfidensialiteten til alle brukernavn og passord, hvis det er noen. Hvis du også velger å bli husket på av en enhet eller nettleser, eller kobler bruk av Visa Solution med en digital lommebok, på én eller flere enhet(er), er du ansvarlig for å ta vare på sikkerhet og adgang for enhver slik enhet. Det er viktig at du gjør dette. Visa er nemlig ikke ansvarlige for tap du pådrar deg som følge av uautorisert bruk av det kvalifiserte kortet. I noen tilfeller kan utsteder holde deg ansvarlig for uautorisert bruk av kvalifisert konto. Du sier ja til å varsle Visa straks om all uautorisert bruk av brukernavn og passord, hvis det er aktuelt, eller kvalifiserte kort i Visa Solution, eller hvis enheten(e) du har valgt å bli husket, eller koblet bruken av Visa Solution med en digital lommebok, er tapt eller stjålet eller ellers har lidd under uautorisert adgang, eller alle andre faktiske eller potensielle sikkerhetsbrudd knyttet til bruken av Visa Solution. Visa forbeholder seg retten til å fjerne kvalifiserte kort fra, eller suspendere eller oppheve bruk av Visa Solution og/eller, hvis du har et passord, krever Visa gjerne at du endrer passordet, hvis Visa tror at dette ikke lenger er sikkert.

  Du er ansvarlig for personlig bruk av kvalifisert kort i Visa Solution og skal sikre fullt samsvar av bruk eller adgang til Visa Solution med disse vilkår.

  Du bekrefter at Visa får sende en engangskode til e-posten og/eller mobiltelefonen når du bruker Visa Solution for å verifisere at det er deg.

  Vi ser jevnlig på sikkerhetstiltak for Visa Solution. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen du sender på nett er helt sikker.

  Du velger funksjoner på den private enheten, blant  annet fingeravtrykk, verifisering av ansikt og/eller enhetens PIN-kode («Passkeys») for Visa Solution, der det gjøres tilgjengelig av Visa. Bruken av Passkeys er underlagt avtalen mellom deg og produsenten av enheten. Fingeravtrykk fra deg, verifisering av ansiktsdata og/eller enhetens PIN-kode forlater ikke enheten. Du velger om du vil bruke Passkeys for å overføre en betaling, og du kan deaktivere egen bruk av Passkeys for Visa Solution hvis du kobler fra kortet eller fjerne enheten her.

  6. Kortinnehaveravtaler

  Disse vilkår endrer eller modifiserer ikke på annen måte noen avtale med utsteder med hensyn til et kvalifisert kort («avtale for kortinnehaver»). Er det uoverensstemmelse mellom disse vilkår og avtalen for kortinnehaver, gjelder disse vilkår for forholdet mellom deg og Visa, men bare for Visa Solution. Avtalen for kortinnehaver med utsteder styrer forholdet mellom deg og utsteder. Du er ansvarlig for å sikre at din bruk av Visa Solution er i samsvar med enhver kortinnehaveravtale.

  7. Gebyrer, avgifter og skatter

  Du er selv ansvarlig for ervervelse av maskinvare, enhet, programvare, trådløs adgang og adgang til internett, og andre produkter som kreves for at du skal kunne bruke eller få adgang til Visa Solution, samt tilknyttede gebyrer, utlegg eller andre kostnader. Kostnader for SMS og data kan påløpe. Du er også alene ansvarlig for alle renter, gebyrer, kostnader eller utlegg fra utstederen av eventuelle kvalifiserte kort som du bruker i forbindelse med Visa Solution og for eventuelle skatter eller skattemessige rapporteringsplikter i forbindelse med din bruk av Visa Solution.

  8. Personvern

  Visa behandler personopplysninger om deg som nødvendig for å tilby deg Visa Solution (som samtykket til i disse tjenestevilkår), og for relaterte formål beskrevet i Visas globale personvernerklæring(«personvernerklæring»).  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Visa og tilknyttede selskaper samler inn, sikrer og deler personopplysninger om deg når du bruker Visa Solution, og hvilke valg du har for personvern, leser du Visas globale personvernerklæring.

  Hvis du bruker andre tjenester driftet av utsteder, en forhandler eller enhver annen tredjepart (inkludert der disse tjenestene er tilgjengelige via Visa Solution), kan separate personvernerklæringer gjelde.

  Visa Solution bruker Googles automatiske utfylling for å gjøre erfaringen av Visa Solution enda mer sømløs.  I den grad Google behandler personopplysninger om deg, skjer det i samsvar med Googles tjenestevilkår og personvernerklæring.

  Du er ansvarlig for å sikre at personopplysningene tilknyttet din konto forblir tilstrekkelige og oppdaterte. 

  9. Opphavsrett

  All opphavsrett i Visa Solution, inkludert innhold, hører til Visa, tilknyttede selskaper og lisensgivere. Tjenesten er også sikret av aktuell opphavsrett, varemerker og andre rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) og internasjonale avtaler. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg, gjennom disse vilkår, forbeholdt Visa, tilknyttede selskaper og lisensgivere. Ingenting i disse vilkår gir deg rett til å bruke tredjeparts varemerker, tjenestemerker, logoer eller andre tegn på opphavsrett som tilhører Visa og tilknyttet selskaper. Et «tilknyttet selskap» er en enhet som kontrolleres av, kontrollerer eller er under felles kontroll med Visa.

  10. Innvilgning av lisens

  Visa innvilger til deg en begrenset, uoppsigelig, allmenn lisens som ikke kan videreføres eller overføres til bruk av Visa Solution i samsvar med disse vilkår så lenge du er registrert hos Visa Solution. Visa kan etter eget skjønn suspendere, avbryte eller opphøre lisensen når som helst, av hvilken som helst grunn. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt deg er reservert av Visa, dets tilknyttede selskaper og dets lisensgivere.

  11. Tilbakemelding

  Hvis du sender inn tilbakemelding eller forslag om Visa Solution, kan vi bruke tilbakemeldinger eller forslag uten forpliktelse for deg.

  12. Brukeratferd

  Du forplikter deg til å følge alle gjeldende lover, regler og forskrifter og andre lovlige krav knyttet til personlig bruk av Visa Solution. I tillegg forplikter du deg til:
 • å bruke Visa Solution kun som tillatt etter lov;
 • å bruke Visa Solution i samsvar med disse vilkår;
 • å ikke avbryte eller forstyrre sikkerheten eller driften av, eller på annen måte misbruke, Visa Solution, eller noen del av Visa Solution;
 • å ikke prøve å få uautorisert adgang til Visa Solution eller deler av Visa Solution som er sikret mot generell adgang;
 • at Visa Solution ikke skal utsettes for bruk tolket som falsk og/eller skadelig for omdømmet, misbruk, vulgær, hatefull, trakassering, upassende, profan, truende, invasjon i en persons privatliv eller i brudd med enhver tredjeparts rettigheter;
 • å ikke reprodusere Visa Solution i noen form, eller lagre eller integrere Visa Solution i noe informasjonssystem, elektronisk, mekanisk eller annet;
 • å ikke kopiere, etterligne, klone, leie, lease, selge, kommersielt utnytte, modifisere, samle, demontere, distribuere, utføre «reverse engineering» eller overføre Visa Solution eller noen del av dette;
 • ikke å bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre Visa Solutions korrekte funksjon og/eller iverksette tiltak som påfører Visa Solution-systemet en urimelig eller uforholdsmessig stor byrde, slik Visa bestemmer etter eget skjønn, og
 • å overholde eventuelle andre krav, restriksjoner eller begrensninger pålagt av Visa eller av utstederen fra tid til annen.

  13. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

  VISA SOLUTION, HELT OG DELVIS, INKLUDERT ALLE TJENESTER, LEVERES «SOM DEN ER»- OG «SOM TILGJENGELIG», UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER FOR TITTEL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT VISA SOLUTION-SYSTEMET ER FRITT FOR VIRUS ELLER AT TILGANG TIL VISA SOLUTION VIL VÆRE UTEN AVBRUDD. SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, ANERKJENNER OG GODTAR DU AT DU ALENE OVERTAR FULLT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUK AV VISA SOLUTION, OG RESULTATENE OG YTELSEN DERETTER. 

  IKKE I NOE TILFELLE ELLER ETTER NOE SØKSMÅLSGRUNNLAG, INKLUDERT UAKTSOMHET, SKAL VISA OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG HVER AV DERES RESPEKTIVE MEDARBEIDERE, DIREKTØRER, KUNDER, MEDLEMMER, ANSATTE ELLER AUTORISERTE AGENTER (KOLLEKTIVT KALT «VISA-PARTENE») VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER, KRAV ELLER TAP SOM ER OPPSTÅTT (INKLUDERT GJENNOM KOMPENSASJON, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGEMESSIGE, STRAFFENDE ELLER AVSKREKKENDE SKADER ELLER ERSTATNINGER), UANSETT HVORDAN DE ER FORÅRSAKET OG ETTER ETHVERT ANSVARSGRUNNLAG, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED VISA SOLUTION OG/ELLER DISSE VILKÅRENE, SELV OM EN VISA-PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, KRAV ELLER TAP. 

  UTEN Å BEGRENSE DEN GENERELLE GYLDIGHETEN AV DET FORUTGÅENDE, SKAL VISA-PARTENE IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN TREDJEPART FOR: (I) DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE VISA SOLUTION AV HVILKEN SOM HELST GRUNN, INKLUDERT AT UTSTEDER NEKTER Å AUTORISERE, ELLER EN FORHANDLER NEKTER Å AKSEPTERE, EN TRANSAKSJON; (II) ALLE VARER, TJENESTER ELLER INFORMASJON SOM ER INNKJØPT ELLER MOTTATT I FORBINDELSE MED VISA SOLUTION, INKLUDERT DIN MANGLENDE EVNE TIL Å MOTTA ELLER RETURNERE SLIKE VARER, TJENESTER ELLER INFORMASJON; (III) TVISTER MELLOM DEG OG EN FORHANDLER, (IV) ENHVER UNØYAKTIGHET, UFULLSTENDIGHET ELLER FEILINFORMASJON SOM FINNES I EVENTUELL INFORMASJON GITT GJENNOM VISA SOLUTION, INKLUDERT INFORMASJON OPPGITT AV DIN UTSTEDER ELLER ANDRE TREDJEPARTER; (V) UAUTORISERT TILGANG TIL, ELLER ENDRING ELLER TAP AV, DINE OVERFØRINGER, DATA ELLER ANNEN INFORMASJON SOM ER INNHENTET, LAGRET ELLER SENDT I FORBINDELSE MED VISA SOLUTION, (VI) FEIL, SYSTEMSVIKTTID, NETTVERKS- ELLER SYSTEMAVBRUDD, FILKORRUPSJON ELLER TJENESTEAVBRUDD; ELLER (VII) ENHVER ANNEN BRUK AV DEG AV VISA SOLUTION. I TILLEGG SKAL VISA-PARTENE IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SVIKT MED HENSYN TIL Å UTFØRE NOEN FORPLIKTELSER SOM FINNES I DISSE VILKÅRENE PÅ GRUNN AV, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SVIKT AV ETHVERT UTSTYR, OVERFØRING ELLER LEVERINGSPROBLEMER, ELLER NOE INDUSTRIELT TVISTEMÅL, KRIG, NATURKATASTROFE, TERRORANGREP, EKSPLOSJON, FORCE MAJEURE ELLER NOEN ANNEN HENDELSE UTENFOR VÅR KONTROLL. 

  UANSETT OM DET MOTSATTE SKULLE SIES I DETTE DOKUMENTET, SKAL VISA-PARTENES SAMLEDE ANSVAR TIL DEG, SOM OPPSTÅR FRA NOE SØKSMÅLSGRUNNLAG TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL DET MINSTE AV (A) DITT FAKTISKE TAP; ELLER (B) $100 (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA). 

  NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE, UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE GARANTIER, ANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR, SÅ NOEN AV FRASKRIVELSENE, UTELUKKELSENE OG BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. I SLIKE JURISDIKSJONER SKAL VISA-PARTENES ANSVAR VÆRE BEGRENSET I STØRST MULIG GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV. INGENTING I DISSE VILKÅRENE EKSKLUDERER VISA-PARTENES ANSVAR FOR (A) DØD ELLER PERSONLIG SKADE FORÅRSAKET AV DERES UAKTSOMHET, (B) SVINDEL ELLER BEDRAGERSK FEILREPRESENTASJON, ELLER (C) ENHVER SAK DER DET VILLE VÆRE ULOVLIG FOR VISA-PARTENE Å EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ELLER FORSØKE Å EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ANSVAR.

  14. Ingen tilslutning; tvister med forhandlere

  Visa gir ikke tilslutning til eller sponser, og er ikke ansvarlig for: (i) utstedere eller operatører av betalingsnettverk eller digitale lommebøker eller andre tredjeparter som bidrar til å tilrettelegge for betalingstjenester eller som du kan bruke i tilknytning til Visa Solution; (ii) varene eller tjenestene innkjøpt eller overføringer gjort i tilknytning til Visa Solution; (iii) å innfri eller oppfylle varer eller tjenester innkjøpt eller overføringer gjort i tilknytning til Visa Solution; og (iv) forhandlerne hvis varer eller tjenester kan kjøpes av eller med hvem en overføring er gjort i tilknytning til Visa Solution.

  15. Tredjeparters nettsider, innhold og ressurser

  Visa Solution er gjerne tilgjengelig via tredjeparter som tilrettelegger overføringen, inkludert på nettsider, domener eller apper, og sier gjerne ja til at du kobler til eller får adgang på tilkoblinger til slike tredjeparter eller tredjeparts nettsider, innhold og hjelpemidler, inkludert sosiale medier. Du bekrefter at Visa ikke har kontroll over og heller ikke nødvendigvis er enig med synspunktene, meningene eller innholdet til slike tredjeparter eller nettsider, domener, apper, innhold eller hjelpemidler, gjort tilgjengelige av selskaper eller personer andre enn Visa. Du bekrefter og sier deg enig i at Visa ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av noen slike nettsider, domener, apper, innhold eller hjelpemidler. Du anerkjenner videre at Visa ikke er ansvarlig overfor deg for noe tap eller noen skade som kan oppstå for deg som følge av disse tredjepartene, inkludert tredjeparts nettsider, domener, applikasjoner, innhold eller ressurser, inkludert tap eller skader som voldes i forbindelse med innkjøp som er behandlet gjennom Visa Solution.

  16. Modifisering av Visa Solution og disse vilkårene; avslutning

  Visa kan, etter eget skjønn, opphøre, endre, modifisere, suspendere, gjøre forbedringer på eller avbryte noen eller alle aspekter av Visa Solution, midlertidig eller permanent, inkludert tilgjengeligheten til enhver del av Visa Solution, når som helst, med eller uten varsel til deg. Du godtar også at Visa ikke er ansvarlig for deg eller noen tredjepart som følge av gjennomføringen av disse handlinger. Hvis du fortsetter å bruke Visa Solution etter at det er gjort eventuelle endringer, modifikasjoner eller forbedringer på noen eller alle aspekter av Visa Solution, tolkes dette som at du godtar slike endringer, modifikasjoner eller forbedringer, og at disse vilkår gjelder for Visa Solution slike endringer, modifikasjoner eller forbedringer.

  Hvis du ikke godtar noen av disse vilkår, må du ikke bruke Visa Solution. Visa forbeholder seg retten til å endre på disse vilkår når som helst, helt etter eget skjønn. Visa endrer gjerne på disse vilkår og legger da ut en ny versjon med et varsel vi anser regner som rimelig etter omstendighetene, inkludert varsel på nettsiden eller enhver annen nettside for å levere Visa Solution. Vi legger alltid ut den nyeste versjonen av disse vilkår ut på nettsiden. Siste endringsdato er merket med «Sist oppdatert»-datoen nedenfor. I den grad det er tillatt ifølge gjeldende lov etter en slik endring, betyr fortsatt bruk av eller deltakelse på Visa Solution at du aksepterer disse vilkår slik de er endret.

  Du kan opphøre bruken av Visa Solution når som helst, inkludert hvis du ikke er fornøyd med endringer vi gjør i vilkår. Du melder deg fra Visa Solution hvis du følger instruksjonene under Kundestøtte på nettsiden for Visa Solution. Visa suspenderer, avbryter eller opphører gjerne adgang til eller bruk av Visa Solution når som helst, straks og uten forvarsel eller forpliktelse for deg, (i) hvis du bryter noen av disse vilkår, eller (ii) av en hvilken som helst annen kommersielt rimelig grunn, etter Visas eget skjønn. Visa skal ikke være ansvarlig for deg for suspensjon, opphør, avslutning eller endring av bruk eller adgang til Visa Solution. Ved avslutning forblir du ansvarlig for alle betalinger og andre forpliktelser du har pådratt deg under disse vilkårene.

  17. Generelle vilkår

  1. Varsler.
   Du godtar at Visa kan gi deg varslinger og andre avsløringer for Visa Solution via e-post, oppslag på nettsiden eller andre former for elektronisk kommunikasjon. All elektronisk kommunikasjon fra oss til deg regnes som «skriftlig» kommunikasjon og anses som levert til deg på tidligste dato for faktisk levering eller fem dager fra dato for oppslag eller formidling. Vi er ikke forpliktet til melde fra på papir om bruken av Visa Solution for deg.
   Det er ditt ansvar at du sjekker e-posten jevnlig for meldinger fra oss. Du må sikre at e-poster fra oss ikke blokkeres på e-postkontoen, og også at e-postadressen du har oppgitt til oss forblir gjeldende. I tillegg autoriserer du oss til å handle etter alle instruksjoner som gis av deg til oss på elektronisk vis.
   Du må ha et eget brukernavn i Visa Solution for adgang til elektronisk informasjon eller for å utføre enhver aktivitet knyttet til kontoen på Visa Solution.
  2. Fraskrivelse.
   Vår manglende utøvelse eller forsinkelse av å utøve eller håndheve en bestemmelse eller rett i disse vilkår skal ikke regnes som en fraskrivelse av slik bestemmelse eller rett.
  3. Hele avtalen.
   Disse vilkår utgjør hele avtalen mellom Visa og deg for bruken av Visa Solution.
  4. Atskilt ugyldighet.
   Du og Visa er enige i at hvis en bestemmelse i disse vilkår anses ulovlig, ugyldig (inkludert i kraft av lov) eller av en hvilken som helst grunn ikke kan håndheves av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, skal denne bestemmelsen anses mulig å atskille fra disse vilkår og skal ikke påvirke gyldigheten av og håndhevelsen av resten av bestemmelsene.
  5. Fortolkning.
   Overskrifter og bildetekster er kun for praktiske formål og skal ikke regnes som inkludert med tanke på fortolkning. Ord som «herav», «heri» og «herunder», skal bety og henvise til alle disse vilkår, i stedet for en spesifikk del av disse. Begrepet «inkludert» betyr «inkludert, uten begrensning». Når det brukes i dette, skal entall inkludere flertall, flertall skal inkludere entall, og bruk av kjønn skal gjelde for alle kjønn.
  6. Forhold mellom partene.
   Ingenting i disse vilkår betyr at du oppretter et samarbeid, et partnerskap, ansettelsesforhold eller agentforhold mellom deg og Visa, og du har ingen myndighet til å opprette forpliktelser eller representere på Visas vegne.
  7. Erstatning.
   I den grad det er tillatt ifølge gjeldende lov forplikter du deg til å erstatte, forsvare og holde Visa-partnere skadesløse fra tap, ansvar, krav eller fordring, skader, bøter og kostnader, på grunn av, i forbindelse med, eller fra personlig brudd på disse vilkår.
  8. Tvisteløsning og gjeldende lov.
   I den grad gjeldende lov tillater det, er du og Visa enige om at:
   1. Hvis du er bosatt i en kvalifisert jurisdiksjon annet enn dem i H (b.) nedenfor, gjelder følgende lov og bestemmelse om megling:
    DENNE DELEN INNEHOLDER EN VOLDGIFTBESTEMMELSE. VENNLIGST LES DENNE BESTEMMELSEN NØYE. DEN BESTEMMER AT ETHVERT KRAV SOM ER RELATERT TIL VISA SOLUTION ELLER DISSE VILKÅRENE SKAL LØSES GJENNOM BINDENDE VOLDGIFT. UNDER VOLDGIFT KOMMER HVERKEN DU ELLER VISA TIL Å HA RETTEN TIL Å TA KRAVENE TIL DOMSTOLEN, ELLER TIL Å HA EN RETTSSAK MED JURY OM KRAVENE. KRAV KAN KUN VOLDGIFTSBEHANDLES PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG. RETTIGHETER TIL FREMLEGGING PÅ FORHÅNDSHØRING OG RETTIGHETER TIL ANKE PÅ HØRING ETTERPÅ VIL VÆRE BEGRENSET, MEN VOLDGIFTSDOMMEREN KAN TILKJENNE ERSTATNING OG OPPREISNING SOM TILLATT I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE.
    Enhver tvist, søksmål, krav eller konflikt som oppstår som følge av eller relatert til Visa Solution eller disse vilkårene, inkludert dannelsen, tolkningen, brudd, ytelse, avslutning, håndhevelse, tolkning eller gyldighet av vilkårene, gyldigheten og håndhevelsen av denne bestemmelsen, og bestemmelsen om omfanget eller gyldigheten av avtalen til megling (referert til i denne delen H(a) som en «tvist») som kan bli gjenstand for voldgift, skal løses utelukkende i henhold til prosess- og voldgiftsbestemmelsesklausulen som er angitt i denne delen. Alle tvister mellom deg og Visa skal løses gjennom bindende megling, bortsett fra hvis du er bosatt i USA. Da kan du fremme krav i en lavere domstol (tilsvarer forliksrådet) (hvis kravene kvalifiserer). Klausulen om megling gjelder kun for tvister med Visa som angår Visa Solution. Hvis du har en tvist med utsteder av det kvalifiserte kortet, må du løse tvisten med utsteder.
    Bor du i USA, skal all megling mellom deg og Visa følge alle regler og prosedyrer for megling og forvaltes av JAMS. Bor du utenfor USA, skal all megling følge JAMS' internasjonale regler for megling hvis disse reglene ikke strider mot bestemmelsen. Du får en kopi av disse reglene hvis du kontakter JAMS på: 1 800 352 5267, skriver til JAMS på 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018 eller går på nett: www.jamsadr.com eller www.jamsinternational.com/.
    ENHVER TVIST SKAL VOLDGIFTSBEHANDLES PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG. DETTE BETYR AT BÅDE DU OG VISA FORBYS Å BLI MED I ELLER SLÅ SAMMEN KRAV I VOLDGIFT AV ELLER MOT ANDRE, MED MINDRE BÅDE DU OG VISA SIER DERE ENIGE OM NOE ANNET SKRIFTLIG, OG DU OG VISA FORBYS Å VOLDGIFTSBEHANDLE NOEN KRAV SOM EN REPRESENTANT AV ELLER MEDLEM I EN GRUPPE. SIER DU OG VISA JA TIL DISSE VILKÅR, MISTER DERE RETTEN TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL. Megling vil foregå med en megler. Meglingen (i) foregår over telefon, på nett og/eller bare på grunnlag av skriftlige innleveringer. Valgte metode velges av parten som initierer meglingen; og (ii) involverer ikke personlig oppmøte av partene eller vitner med mindre annet er avtalt gjensidig av partene. Du og Visa blir enige om megler i fellesskap. Hvis du og Visa ikke kan enige om megler, blir megler utnevnt i henhold til JAMS' prosedyrer. Hvis en tvist av en eller annen grunn går til retten istedenfor megling, skal både du og Visa frasi dere enhver rett til en juryrettssak.
    Du kan velge å engasjere en advokat, men det er ikke pålagt å gjøre det. Hver part vil selv ha ansvar for å betale for en advokat. Det gjelder med mindre de er tilkjent av megler ifølge gjeldende lov. Parten som initierer megling betaler registreringsavgiften (med mindre annet på grunn av vanskeligheter er bestemt av JAMS). Visa forhåndsbetaler til JAMS all annen administrasjon, saksbehandling og gebyr knyttet til megling rett . Når meglingen er ferdig, blir Visas gebyrer fordelt mellom deg og Visa i samsvar med JAMS' prosedyrer etter instruksjoner fra megler.
    Alle problemstillinger skal avgjøres av megler, inkludert problemstillinger knyttet til omfang og håndhevelse av bestemmelsen om megling. Enhver avgjørelse fra megler skal være endelig. Dommen kan pådømmes ved enhver domstol som har jurisdiksjon. Klausulen skal ikke hindre partene fra å søke provisoriske rettsmidler til megling fra en domstol med riktig jurisdiksjon. Visas ansvar er begrenset, som beskrevet i avsnitt 13 ovenfor, så langt det går ifølge gjeldende lov.
    Disse vilkår og rettigheter for partene herunder skal styres av og tolkes i samsvar med staten Delawares lover med unntak for reglene om lovvalg i internasjonal privatrett.
    Hvis bestemmelsen om megling i avsnittet her ikke gjelder eller retten til gruppesøksmål i en sak med fremsatte påstander om gruppesøksmål av en eller annen grunn fraskrives, gjelder styrende lov og bestemmelser fra utvalg forum, beskrevet i punkt H(b.) nedenfor.
    Resten i dette avsnittet gjelder for de som bor i USA:
    Megler kan ikke pålegge straff eller avskrekkende erstatninger, med unntak hvis det gjelder etter vedtekt, ei heller kreve renter på forhånd. Megler kan heller ikke kreve erstatning for tilfeldige, indirekte eller følgeskader, herunder erstatninger for tapt fortjeneste eller skade som er lidd av tredjepart. Enhver oppreisning som pålegges skal ikke påvirke andre brukere av Visa Solution. Partene bekrefter at disse vilkår viser til en overføring som gjelder handel mellom delstater. Til tross for bestemmelsen i forrige paragraf om gjeldende materiell lov, skal all megling utført i henhold til vilkår og avsnitt her, følge amerikansk voldgiftslov (9 U.S.C., paragraf 1–16).
   2. Hvis du er bosatt i (i) Argentina, Brasil, Canada eller en kvalifisert jurisdiksjon i Europa, (ii) enhver kvalifisert jurisdiksjon der voldgiftsbestemmelsen i avsnitt H (a.) ovenfor finnes å være ikke-håndhevbar, eller (iii) enhver annen kvalifisert jurisdiksjon der fraskrivelsen av retten til gruppesøksmål finnes å være ikke-håndhevbar av en hvilken som helst grunn i et tilfelle der gruppesøksmålspåstander er fremsatt, skal følgende gjelde: (x) alle tvister, krav eller fordringer som oppstår fra eller i tilknytning til disse vilkårene eller Visa Solution vil styres av og fortolkes etter lovene til den kvalifiserte jurisdiksjonen for ditt bosted, og (y) alle tvister, krav eller fordringer som oppstår fra eller i tilknytning til disse vilkårene eller Visa Solution skal løses innen de kompetente sivile domstolene i en slik kvalifisert jurisdiksjon. Enhver preseptorisk forbrukerlov forblir gjeldende.
  9. Tilordning.
   Du kan ikke føre over disse vilkår, i kraft av loven eller på annen måte, uten Visas skriftlige forhåndssamtykke. Visa forbeholder seg retten til å føre over disse vilkår, samt rettigheter og forpliktelser herunder, til enhver tredjepart uten varsel til eller samtykke fra deg. Ifølge det forutgående skal disse vilkår være bindende for, tjene til det beste for og gjelde urettskraftig mot deg og respektive etterfølgere og godkjente stedfortredere. Du kan opphøre bruken av Visa Solution når som helst, inkludert hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi fører over disse vilkår til andre.
  10. Lokale bestemmelser for spesifikke land.

  K. Overlevelse.
  Til tross for opphør av disse vilkår, fortsetter disse vilkår å gjelde for all bruk av Visa Solution før opphøret. Alle punkter i disse vilkårene som etter sin art bør overleve opphør, skal overleve ethvert opphør av disse vilkårene eller din bruk av Visa Solution, inkludert, uten begrensning, paragrafen om tvisteløsning og styrende lov.

  L. Kontakt oss.
  Hvis du har spørsmål om Visa Solution, går du til Ofte stilte spørsmål på nettsiden. Finner du ikke svar på spørsmålene under Ofte stilte spørsmål, kan du kontakte oss per post hos Visa U.S.A. Inc., Visa Solution, 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, USA, eller kontakt oss.

Sist oppdatert: 1. juli 2024

© 2024 Visa. Med enerett.


Visa kundestøtte

Merknad om personvern

Kundestøtte