Visas program for avsløring av sårbarheter

For Visa er cybersikkerhet avgjørende, og vi ønsker å legge til rette for utveksling av informasjon om potensielle sårbarheter, etablere regler for testing av sårbarhet og sørge for en trygg havn for personer som følger disse reglene.

Innledning

Cybersikkerhet er en sentral del av Visas verdigrunnlag. Vi ønsker å høre fra deg hvis du har informasjon relatert til potensielle sårbarheter i sikkerheten til Visas produkter, tjenester, nettsteder eller applikasjoner. Vi har etablert dette programmet for avsløring av sårbarheter for å legge til rette for utveksling av informasjon om potensielle sårbarheter, etablere regler for sårbarhetstesting og tilby en trygg havn for personer som følger disse reglene.

Forventninger

Programregler

Trygg havn

Rapporter en sårbarheter

Visa bruker HackerOne til å sortere og validere rapporter om sårbarheter som er offentliggjort på en ansvarlig måte. Send inn rapporten din.