Bli kjent med Team Visa-idrettsutøverne

olympic skeleton racer
skier

Mikaela Shiffrin, Team Visa - ©Getty Images – All rights reserved


Team Visas-idrettsutøvere. Representere det globale samfunnet.

34

Team Visa-idrettsutøvere

15

Land/regioner

14

Idretter

Map of countries/regions from where Team Visa athletes hail. See image description for more details.

Kart over verden som uthever landene/regionene der Team Visa-idrettsutøvere kommer fra. Det er 33 Team Visa-idrettsutøvere som representerer 14 land/regioner. Samlet deltar de i 13 forskjellige idretter.

Landene/regionene uthevet er: Canada, Chile, Fastlands-Kina, Tsjekkia, Frankrike, Italia, Japan, Nigeria, Filippinene, Polen, Spania, Sveits, Ukraina og USA.


Team Visa-liste


Olympiere og Paralympiere hos visa