Låse opp muligheter for alle

Vi er et verdensleder innen digitale betalinger, som jobber for å koble flere mennesker til den globale økonomien. Vårt formål er å være den beste måten å betale på og få betalt på for alle, overalt.

Innovasjon som er bygget for å hjelpe alle

Vi har innovasjon i DNA-et vårt, det er grunnlaget for virksomheten vår og i kjernen av alt vi gjør.

Visa bidrar til å drive den globale økonomien

Vi kobler virksomheter, banker og offentlige myndigheter i over 200 land og territorier på verdensbasis.

4.3 B

Visa-kort knytter sammen mennesker globalt¹

~14 K

Finansinstitusjoner²

276 B

Betalingsoverføringer³

130 M+

Forhandlerlokasjoner rundt om i verden⁴

Transaksjoner på nye måter

Vi ser enorme vekstmuligheter i betalingsverdenen og anstrenger oss stadig hardere for å konvertere mer enn 18 billioner amerikanske dollar som forbrukere bruker i kontanter, sjekker og digitale betalinger.

Låse opp muligheter

Vårt nettverk av nettverk-tilnærming skaper muligheter for å muliggjøre digitale betalinger for forbrukere, virksomheter og myndigheter over hele verden ved å tilrettelegge person-til-person, B2C, bedrift-til-bedrift, B2b og G2C-betalinger.

Vi støtter virksomheten din

Betalinger fortsetter å utvikle seg. Akkurat som behovene til virksomheten din. Det er derfor Visa tilbyr klienter en serie av tjenester som dekker alt fra svindelhåndtering og sikkerhet til dataprodukter og rådgivning og analyse.


Pionerer innen betalingsteknologi

Vår reise begynte i 1958, året da Bank of America lanserte det første kredittkortprogrammet for forbrukere i USA. Vi utvidet internasjonalt i 1974 og introduserte debetkortet i 1975. I 2007 fusjonerte regionale virksomheter over hele verden for å danne Visa Inc., og i 2008 ble selskapet børsnotert i en av de største emisjonene, eller «initial public offerings», noensinne. I dag driver vi i over 200 land og territorier med produkter og tjenester tilgjengelige på kort, bærbare PC-er, nettbrett, mobilapparater og mer. Vi er stadig i utvikling, men visjonen vår forblir den samme – å løfte opp alle, overalt, ved å være den beste måten å betale og få betalt på.

BankAmericard

1958

Bank of America lanserer BankAmericard, det første kortet med en «revolverende kreditt»-funksjon

Visa blir født

1976

BankAmericard blir til Visa – et navn som høres likt ut på alle språk

Møt Visa Inc.

2007

Visa danner et globalt konsern, mens Visa Europe forblir i eierskap av medlemmer

Visa’s Lynne Biggar, Kelly Tullier, & a group of 10+ year employees joined by NYSE President Stacey Cunning to celebrate Visa’s 60 years of existence.
¹ Fra og med 30. juni 2023.
² Fra og med 30. september 2023.
³ For de 12 månedene fram til 30. september 2023, inkluderes betalinger og kontant-transaksjoner.
⁴ Antallet inkluderer anslagsvis 30 millioner lokasjoner gjennom betalingsformidlere, som er teknologileverandører som tilbyr betalingstjenester til forhandlere på vegne av erververe. Data oppgitt til Visa av ervervende institusjoner og andre tredjeparter per 30. juni 2023.